Gjerdrum Næringslivsforening har over 100 medlemmer i kommunen Gjerdrum i Akershus. Foreningen hadde en statisk og utdatert webside som nærmest ikke var besøkt i det hele tatt.

Skal man først ha en webside bør den være ajour, og den bør gi noe verdifull informasjon til de som besøker den.

For å komme til et nytt nivå foreslo Spilling.Marketing en mer nyhetsrelatert vinkling, samtidig som det skal være et «gule sider» for næringslivet i kommunen – og gjøre det litt enklere for bygdas innbyggere å finne aktuelle leverandører av tjenester og produkter.

Hovedelementene i ny kommunikasjonsplattform:

  • Oppdatert web med responsivt design tilpasset telefon og nettbrett
  • Relevante nyheter innen det lokale næringslivet, næringspolitikk, arrangementer og tilbud til medlemmene
  • Distribuere nyheter via foreningens Facebook-side

Målsetningen er å øke trafikken til nettsidene, slik at dette blir det sentrale punktet for informasjon fra næringslivsforeningen.

Her finner du nettstedet: www.gjerdrumnf.no