Søkemotoroptimalisering

Sørg for at du blir funnet på nettet

Sørg for å bli funnet på nettet

Det er en rekke innstillinger som må gjøres for at din web skal være enkel å finne på nettet. Noe gjør man selv når man skriver tekster til webben – mens andre ting er av mer teknisk karakter og bør overlates til eksperter. Yoast er et av de mest utbredte SEO verktøy for søkemotoroptimalisering, og med en Yoast har man et godt utgangspunkt for å optimalisere webben best mulig.